Doble-Taya

Breaktime.

Pagkatapos, hindi na papasukan ng uhuging si Totoy, isang mag-aaral sa Grado 3, ang susunod na klase dahil isang mabait at matandang guro lang naman ang magututuro noon. Hindi ito mahilig magtsek ng attendance ng mga mag-aaral sa kanyang klase. Maaliwalas din kasi ang panahon, kaya maraming mga estudyante ang mas ginustong magpulong-pulong sa labas ng Main Gate ng paaralan, malapit sa bukana ng simbahang pinapatron si Señora Immaculada.

“Sado!” pagmamakaawa ni Totoy, sabay pahid ng tumutulong uhog sa kwelyo ng kanyang uniporme.

“Ikasi mo muna kasi,” tugon ko, isa namang Grade 5 student.

“Mamaya na,” patuloy na pagmamakaawa ng kalaban, “isasama ko na rin itong pamato ko. Panalo ‘to, sigurado.”

“Bahala ka. Game.”

Mabilis ang aking mga pitik. Mabilis din ang aking mga ngiti pagkalapag sa sahig ng aming mga pato. Mabagal naman ang patak ng mga luha ng talunang si Totoy. Tama lang ang ilang luha kasunod ng pagkatalo ng dalawang dangkal niyang teks ng Yuyu Hakusho.

Iba na talaga ang may doble-tayang pandayang pamato.

Advertisements

3 thoughts on “Doble-Taya

Tara usap dito!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s